Kollektiivimaalaus työpaja, Kotkansaaren vanhassa sairaalassa 21.1-22.1.23

Kotkan ja Porvoon taiteilijaseurojen välinen yhteistyö esittää

Sampsa Indrén:in kollektiivimaalaus työpajan.

Työpajaan on vapaa pääsy, tervetuloa! 

 

 

Tavoitteet:

Valmistetaan isokokoinen taideteos piirtäen ja (mahdollisesti) maalaten.

Työskentelymetodi:

Yhdessä ideoiden. keskustelun kautta kerätään aihepankki josta valitaan kuviksi osa ja mietitään miten ne saadaan yhdisteltyä yhdeksi teokseksi. Tämä yhteinen (sisällöltään toivottavasti ja todennäköisesti ristiriitainen) aihio työstetään joko kankaalle tai paperille siten, että kaikki osallistuvat piirtämiseen. Tällä pyritään moniäänisyyteen ja eloisuuteen kuvailmaisussa. Teosta työstäessä ja aiheesta keskustellessa opetan tekniikkaa, puhun omasta taide- ja kuvakäsityksestäni.

Aihe:

Kuolema. Sen pelko, arvaamattomuus ja vääjäämättömyys. Sen mahdollinen vaikutus omaan arkeen ja siihen suhtautuminen. Onko se rajoittava tekijä vai voisiko siihen suhtautua odottavasti. Se koskettaa meitä kaikkia ja on täten yksi perusdtavanlaatuisimmista universaaleista yhdistävistä tekijöistä meidän ihmisten välillä.

Osoite:

Keskuskatu 45, 48100 Kotka, sisäpihan puolella.

 

Kotkan ja Porvoon taiteilijaseurojen yhteistyökokonaisuuden mahdollistaa Kotkan kaupungin kohdeapuraha.