Kaisa Syrjänen – ”Tutkimus kauneuden politiikasta (osa II)” 6.-25.1.2023 (Galleria Uusikuvan isompi galleriatila)

Kaisa Syrjänen – Tutkimus kauneuden politiikasta

Tutkimus kauneuden politiikasta (osa II) on osa Kaisa Syrjäsen laaja-alaista teoskokonaisuutta
ja tutkimusta, jonka ytimessä ovat ulkonäkötyö ja kauneus sosiaalisina ilmiöinä. Galleria
Uusikuvassa esillä oleva visuaalinen tutkielma käsittelee ulkonäön roolia ja merkitystä
länsimaisessa kulutuskulttuurissa eritoten feminiinisyyteen ja naisoletettuihin kohdistuvien
odotusten näkökulmasta. Historiallisista sekä nykypäivän dokumenteista koostuva Tutkimus
kauneuden politiikasta (osa II) esittelee huomioita, tarkasteluja ja väittämiä erilaisissa
ajanjaksoissa raottaen yhteiskuntamme valtasuhteita sekä vaadetta olla tietyn näköinen tietyssä
paikassa.

Ulkonäkö on moniulotteinen ja ristiriitainen kokonaisuus. Se on samanaikaisesti sekä
henkilökohtaista että kulttuurisesti muotoutunutta. Se on kaikessa arkisuudessaan jotain, josta ei voi
paeta. Jotain, jolla sidomme itsemme aina osaksi yhteiskuntaa ja erilaisia ryhmiä sen sisällä.
Teoskokonaisuus lähestyy ulkonäköä ulkomaailmaa varten rakennettuna olemuksena.
Syrjäsen taiteellinen työskentely pohjautuu erilaisten dokumenttien ja aineistojen läpikäyntiin
sekä irrottamiseen niiden alkuperäisistä asiayhteyksistä. Saattamalla aineistoja uusiin
yhteyksiin teosten rakentaman kontekstin sisällä Syrjänen pyrkii paitsi rakentamaan uusia
narratiiveja, myös haastamaan katsojan kriittistä ajattelua, sekä hahmottamaan sitä kautta
tiedonrakentumisen monisäikeisyyttä. Visuaalinen tutkimus vapauttaa valokuvan parissa
työskentelevän taiteilijan perinteisen valokuvan lainalaisuuksista ja mahdollistaa aiheen
tutkimisen, joka tavalla tai toisella on muuten näkymätön.

Tutkimus kauneuden politiikasta -teoskokonaisuuden ensimmäiset osat esitettiin Lahdessa
keväällä 2022. Vuoden 2023 aikana teoskokonaisuus esitetään Galleria Rajatilassa Tampereella,
Galleria 2:ssa Pirkkalassa ja Hippolyte Studiossa Helsingissä.
Teoksen alkuvaiheita ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus sekä Journalistisen kulttuurin
edistämissäätiö.

Kaisa Syrjänen (s. 1997) on helsinkiläinen kuvataiteilija ja valokuvaaja, jonka kiinnostuksen
ytimessä ovat tutkimuslähtöinen taide sekä arkistot. Erilaisia dokumentteja ja valokuvallisia
materiaaleja usein töissään yhdistävää taiteilijaa kiehtoo valokuvien esittämisen muoto- ja
kontekstisidonnaisuus sekä niiden aiheuttama jatkuva epävarmuus. Syrjänen käyttää valokuvaa
ja tekstiä tiiviissä yhteistyössä, ja on kiinnostunut taiteen ja tieteen yhtymäkohdista. Hän
toimii poikkitaiteellisesti ja häntä inspiroivat taiteen saavutettavuus sekä mahdollisuudet
laajojen yhteiskunnallisten aiheiden käsittelyssä.
Syrjänen valmistui valokuvan pääaineelta Lahden Muotoiluinstituutista (Medianomi
AMK) vuonna 2022. Henkilökohtaisen työskentelyn lisäksi hän on perustajajäsenenä
poikkitaiteellisessa TYYPPINEN -kollektiivissa sekä Utopias Lahti 2023
-valokuvataidefestivaalissa.