Arvilommi/ Rotko/ Nylander- Elämän muodot

Galleria Uusikuvassa 7.1.2021 avautuvassa näyttelyssä kolme taiteilijaa käsittelee elämää ja sen erilaisia
ilmiöitä eri muodoissaan menneisyydestä tähän hetkeen ja kuviteltuun tulevaisuuteen.
Käsiteltäessä tämän hetken tapahtumia perspektiivi laajenee menneisyyteen, evoluutioon, myyttisiin
ilmiöihin sekä lopuksi kaiken elollisen yhdistävään yhteiseen yhteyteen.

Galleriassa Karoliina Arvilommin suuret, värikkäät tekstiiliteokset levittäytyvät gallerian seinille, Marjaana
Rotkon ja Pirjo Nylanderin keramiikkaveistokset sijoittuvat osittain seinille, osittain kolmiulotteisina
gallerian lattioille. Huovutettujen tekstiiliteosten lämmin, pehmeä pintastruktuuri elää sopusoinnussa
rinnakkaiseloa kovan, poltetun keramiikkapinnan kanssa.

Karoliina Arvilommi käyttää töissään itse kehittämäänsä märkähuovutustekniikkaa, joka mahdollistaa
halutun lopputuloksen sekä värien intensiivien hehkun ja syvyyden. Käytetty materiaali on paikallisilta
luomutiloilta peräisin olevaa Suomenlampaan villaa, jonka taiteilija pesee ja värjää käsin.
Viime vuosina Karoliina Arvilommi on työskennellyt Palapeli – sarjan parissa. Palapeli-sarja koostuu eri
muotoisista ja eri kokoisista, koristeellisista ja värikkäistä paloista. Palojen yhdistyessä toistensa kanssa
ne muodostavat erilaisia hahmoja, olioita ja eliöitä, joista puolestaan syntyy tarinoita.
Väreillä ja niiden vaikutuksella toisiinsa on aina ollut tärkeä rooli taiteilijan työskentelyssä. Edellä
mainitussa Palapeli-sarjassa muoto nousee kuitenkin yhtä tärkeäksi tekijäksi kokonaisuuden kannalta.
Samoja osia käyttäen voi muodostaa vaihtuvia ja uusia kuvia lähtökohdan ollessa ajatuksessa, että
olemme kaikki yhtä, kaikki elävä on tehty samoista aineista.

Marjaana Rotkon työskentely on leikittelyä erilaisilla muodoilla, pinnoilla ja rakenteilla, sekä näiden yhdis-
telmillä. Hän kuvittelee keramiikkateoksissaan kohtaavansa hänelle tuntemattomia luonnon tai ihmisen tekemiä rakenteita tai muotoja, jotakin tuntematonta, johon voi suhtautua varovaisella uteliaisuudella.
Kasvusto- teemassa kolmiulotteiset pintarakenteet valtaavat muodon, luonnon valtaamalta vaikuttava
pinta kertoo ajan kulumisesta ja luonnon voimasta.
Siltamaiset pienoisveistokset kuvastavat matkaa, reittiä uuteen, ongelmien yli kurottamista ja eteenpäin
selviytymistä, ihmiselämän kulkua.
Luonnon hajoavaa rakennetta muistuttavassa reliefissä ”Jäljellä” hän käsittelee läheisen muistisairautta,
kuinka kaikessa rapistuvassakin voi olla vielä jotain tärkeää ja kaunista, vaikka kokonaisuus ei olisikaan
enää ehjä ja täydellinen.
Evoluutioleikki -sarjassa pehmeää savea sormin painelemalla ja puristamalla syntyy rytmejä ja kuvioita, jotka muuntuvat erilaisiksi tekemällä pieniäkin muutoksia käsien työskentelyyn. Usein pinta alkaa muis-
tuttaa luonnon rakenteita. Leikkien tätä pientä omaa evoluutiotaan käsien työskentelyä eri tavoin hiukan muuntelemalla hän ihmettelee ja kunnioittaa luonnon valtavaa moninaisuutta.

Pirjo Nylander työskentelee tällä hetkellä ” kaiken ykseys – oneness ”- aiheen ympärillä. Hajaannuksen
vallatessa enenevässä määrin tilaa kaikkialla ympärillämme monella eri tasolla taiteilija haluaa muistuttaa
ihmisiä töidensä kautta kaiken ykseydestä. Olemme yhtä, niin ihmiset, eläimet kuin luonto,
kasvillisuuskin.
”Alkulähde”- nimisessä lattialaattateoksessa kuivuneen maankuoren keskellä pulputtaa toivoa antava ja
kaikkien elävien yhteyttä ja ykseyttä symboloiva lähde, jonka heikkoja virtaamia voi nähdä ympäröivissä
laatoissa, seinäpintaan nousevassa ”elämänpuussa” sekä lattiatasolta nousevissa ” lähteissä ”.
” Elämänpuu” nousee ”alkulähde”-teoksen taakse seinälle noin kaksimetrisenä runsaana ja värikkäänä.
Useissa kulttuureissa elämänpuu, maailmanpuu, evoluutiopuu kuvaa elämän kehitystä, mutta myös lajien
sukulaisuussuhteita.
Lattiatasolta nousee vielä seitsemän ”lähde”puuta.