Udi Salmiaitta ja Aki Suutari – Menneitä Tulevia

6-28.10.2023
Galleria Uusikuva

Udi Salmiaitta kuvaa maalauksissaan itäisen Suomenlahden luontoa.
Kasvitieteellisesti tarkoissa akvarelleissa Salmiaitta keskittyy vahvasti
paikallisuuteen, lähiympäristöön, syväekologisiin ja hengellisiin
teemoihin. Työssään Udi Salmiaitta seuraa syväekologista periaatetta:
Ei-inhimillisen elämän arvo ei riipu sen hyödyllisyydestä ihmisen
tarkoituksiin- teokset nostavatkin jalustalle kasviyksilöitä sellaisina kuin
ne ovat, realistisesti ilman kiillottamista tai retusointia. Malleiksi päätyy
useimmiten kuihtuneita kasveja, joille on harvemmin tilaa edes
kasvitieteellisen maalaustaiteen sisällä. Tällä hetkellä Salmiaitan työtä tukee Taiteen edistämiskeskus.
Udi Salmiaitta asuu ja työskentelee Kotkansaarella.

Aki Suutari toteuttaa teoksensa valamalla pronssista ja
alumiinista, sekä käsin rakentamalla keramiikasta. Teoksissa on usein
myös jalometallitekniikoilla toteutettuja yksityiskohtia. Suutarin teokset
käsittelevät ihmisen suhteita toisiinsa, itseensä ja ympäröivään maailmaan.
Veistoksissa toisiinsa kietoutuneet ihmishahmot voi nähdä konkreettisesti
eroamisena, yhteenliittymisenä tai siirtymänä uskonnollisen yhteyden
kautta kuoleman jälkeiseen maailmaan. Ihmisen vaikutus ja suhde luontoon on myös yksi kantavista teemoista Suutarin teoksissa. Inspiraation lähteenä
teoksissa on käytetty taruja, satuja sekä uskonnollisia kertomuksia.
Luonnosta löytyvät muodot, sekä viittaukset taidehistoriaan ja
populaarikulttuurin ovat myös näkyvissä Suutarin veistoksissa.
Aki Suutari asuu ja työskentelee Säkylässä.

Menneitä Tulevia on Udi Salmiaitan ja Aki Suutarin viides yhteinen
näyttely. Taiteilijoiden teokset käyvät muodon ja materiaalin
vuoropuhelua. Hyvin erilaisista työmenetelmistä huolimatta teemat ovat
kummankin teoksissa hyvin samankaltaisia, taiteilijat katsovat
ympäristöään tarkasti, leikkisästi ja ohjailevat katsojaa teoksillaan
kiinnittämään huomiota luonnon yksityiskohtiin. Näyttelyn nimi viittaa
muutokseen, taitekohtaan, uuden kauden alkuun. Pääasiassa esittävistä
metallivaluista tunnetun Suutarin repertuaari on laajentunut surrealistisen
keramiikan suuntaan. Udi Salmiaitalle näyttely Galleria Uusikuvassa on
eräänlainen ympyrän sulkeutuminen- Kotka Art 2018 oli ensimmäinen
näyttely jossa Salmiaitan teoksia on ollut esillä, silloinkin Uusikuvan
seinillä.