IT’S NOT THE SAME RIVER, IT’S NOT THE SAME PEOPLE

No man ever steps in the same river twice,

for it’s not the same river and he’s not the same man.

-Heraclitus

Et voi astua samaan jokeen kahdesti, kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Heraclituksen sanonnan mukaisesti nimetyssä näyttelyssä Jaakko Kahilaniemi, Hilla Kurki ja Anna Reivilä tutkivat omalla tavallaan muutosta, niin henkilökohtaista hidasta muutosta, kuin laajempaa ihmisen ja ympäristön välistä muutosta. Näyttely koostuu kyseisten kolmen taiteilijan valokuvateoksista sekä Kahilaniemen veistosinstallaatiosta.

Jaakko Kahilaniemi tutkii perimäänsä metsäaluetta, sen muutoksia ja sitä, mitä metsä merkitsee kaupunkilaistuneelle nykytaiteilijalle. Teosten pääteemaksi nousee, miten absurdia on omistaa luontoa. Tätä absurdiutta Kahilaniemi tuo esille kokeellisten ja ennakkoluulottomien teostensa kautta.

Anna Reivilän mustavalkoisissa valokuvissa on köysin sidottuja luonnon elementtejä maisemassa. Reivilä tutkii ihmisen suhtautumista luontoon, ja sitä kuinka tapamme nähdä maisemaa muuttuu, kun siihen lisätään jotain vierasta. Teokset viittaavat japanilaiseen sidontaperinteeseen, jossa köysiä ja solmuja on käytetty symboloimaan ihmisten ja jumalien välisiä yhteyksiä. Köydet tuovat esiin vuorovaikutuksia sekä yhteyksiä elementtien välillä luoden uudelleentulkintoja maisemasta. Nämä kolmiulotteiset piirrokset ovat fyysisesti epävakaita – ne ovat olemassa vain hetken. Valokuva ikuistaa prosessin ja tulee siten osaksi teosta.

Hilla Kurki käsittelee töissään surua ja toipumista performatiivisen teon ja omakuvan kautta. Valokuvissa toistuvat elementit ovat keho ja vaatteet, elävän ja elottoman vuoropuhelu. Teoksissa Kurjen edesmenneen siskon vaatteet muuttavat muotoaan, kun hän sukunsa maton kutomisen perinteisiin nojaten leikkaa niitä kuteiksi, joista lopulta on kutonut maton.Kipeä esine muuttuu käytännölliseksi, samalla kun suru vaimenee. Vaatteiden leikkaus toimii samalla symbolina nahan luomiselle, kasvulle ja itsen etsinnälle maailmassa, josta peruuttamattomasti puuttuu joku.

Jaakko Kahilaniemi on syntynyt Toijalassa vuonna 1989. Kahilaniemi asuu ja työskentelee Helsingissä.

Hilla Kurki on syntynyt Anjalankoskella vuonna 1985. Kurki asuu ja työskentelee Helsingissä.

Anna Reivilä on syntynyt Helsingissä vuonna 1988. Reivilä asuu ja työskentelee Porvoossa

Kaikki kolme taiteilijaa ovat valmistuneet taiteen maistereiksi Aalto-yliopiston valokuvataiteen linjalta vuonna 2018.

 

IT’S NOT THE SAME RIVER, IT’S NOT THE SAME PEOPLE  Galleria Uusikuvassa 11.1- 9.2. 2020